W ogólnopolskim rankingu „ Perspektywy 2020” nasze technikum otrzymało „Srebrną Tarczę” a liceum „Brązową Tarczę”

„SREBRNA TARCZA” W RANKINGU TECHNIKÓW „PERSPEKTYWY 2020” DLA TECHNIKUM W KÓRNIKU

„BRĄZOWA TARCZA” W RANKINGU MATURALNYM LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH „PERSPEKTYWY 2020” DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ

KÓRNIKU

Sukces Technikum w Kórniku i Liceum Ogólnokształcące

                             im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku

ogólnopolskim rankingu „ Perspektywy 2020” nasze technikum otrzymało 

                                Srebrną Tarczę” liceum „Brązową Tarczę”

Źródło: http://www.perspektywy.pl/

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 i Rankingu Techników 2020 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2020Rankingu Maturalnego Techników 2020 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2020.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

​Jesteśmy dumni z naszego sukcesu, który jest wynikiem współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów i władz samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.


Ostatnie wpisy

Archiwa