PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

W POWIECIE POZNAŃSKIM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

  • jest poradnią publiczną
  • działa w sieci placówek oświatowych powiatu poznańskiego
  • posiada filię w Bninie
  • obejmuje swym zasięgiem gminy: Mosina, Komorniki, Kórnik, miasto Puszczykowo
  • zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku 0-19 lat
  • podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  • usługi Poradni są świadczone bezpłatnie
  • wydawane przez Poradnię orzeczenia i opinie są respektowane przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
  • zgłoszenia przyjmowane są po zgłoszeniu osobistym przez rodzica lub telefonicznym

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puszczykowie
ul. Jana Zupańskiego 2

Telefon: 61 22 45 168
E mail: [email protected]
www: http://poradnie.powiat.poznan.pl/puszczykowo/

Godziny otwarcia sekretariatu:
8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Bninie

Ul. Błażejewska 63

Kórnik – Bnin

E mail: [email protected]

Telefon: 61 8190495, 797523252

Godziny otwarcia sekretariatu: 8:00 – 14:00 poniedziałki, środy, piątki

  • w niektóre dni placówka przyjmuje po południu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.