Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu