Remonty i inwestycje w Zespole Szkół w Kórniku

 od września 2011 roku

Rok 2011

 1. Remont sali lekcyjnej nr 11.
 2. Remont szatni szkolnej.

Rok 2012

 1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku B- sala gimnastyczna. 
 2. Remont sal lekcyjnych  nr 9 i 4 ( wraz z izolacją przeciwwilgociową).
 3. Remont instalacji niskonapięciowej – telewizja przemysłowa.
 4. Remont kotłów CO w kotłowni szkolnej.
 5. Remont damskich toalet.
 6. Remont pomieszczeń przyległych do sali gimnastycznej.

Rok 2013

 1. Remont sieci komputerowej w sali lekcyjnej nr 8.
 2. Remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.
 3. Remont rynien i rur spustowych.
 4. Prace budowlane w salach lekcyjnych nr 3 i 8.
 5. Remont instalacji odgromowej budynków szkoły.
 6. Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku A.

Rok 2014

 1. Remont instalacji elektrycznej sali lekcyjnej  nr 5.
 2. Roboty remontowo-budowlane w salach 2 i 10.
 3. Wykonanie wentylacji wyciągowej w wyznaczonych pomieszczeniach.
 4. Remont komina.

Rok 2015

 1. Prace remontowe: pokój nauczycielski i sanitariaty  męskie.
 2. Naprawa kotłów grzewczych.
 3. Wymiana uszkodzonych drzwi w budynku A, wymiana lamp, zaworów CO.
 4. Czyszczenie instalacji sanitarnej.
 5. Budowa sieci na potrzeby dziennika elektronicznego.
 6. Wykonanie ekspertyzy pęknięć ścian na sali gimnastycznej. Wzmocnienie muru, wykonanie nowych tynków na ścianach wewnątrz i zewnątrz budynku.

Rok 2016

 1. Adaptacja strychu – budowa  pomieszczeń administracyjnych, gabinetu pedagoga   szkolnego, higienistki, salki konferencyjnej dla uczniów oraz zaplecza gospodarczego.
 2. Remont sal lekcyjnych nr 5,6,7 i 8.
 3. Naprawa systemu alarmowego , wymiana detektora gazowego

Rok 2017- 2018

 1. Remont sali nr 13
 2. Remont portierni
 3. Modernizacja kotłowni szkolnej.
 4. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z budynku Szkoły wraz z izolacją fundamentową i drenażem opaskowym.
 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przyległym do kotłowni.
 6. Odnowienie klatek schodowych i korytarzy w budynku A.
 7. Montaż zadaszeń na budynku A.
 8. Drobny remont w sali nr 4, szatni szkolnej oraz w łazience przy sali gimnastycznej.
 9. Remont magazynku sportowego przy sali gimnastycznej.

Rok 2019

 1. Budowa instalacji wodnej zewnętrznej.
 2. Ekspertyza techniczna dla zadania Pn.: Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2 wraz z salą gimnastyczną.
 3. Ekspertyza techniczna dotycząca ochrony przeciwpożarowej dla zadania Pn.: Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2 wraz z salą gimnastyczną.
 4. Remont schodów zewnętrznych wraz z poręczami w budynku A.
 5. Remont bramy wjazdowej na teren Zespołu Szkół w Kórniku od strony ulicy Szkolnej.
 6. Odnowienie sali lekcyjnej nr 11 wraz z montażem dodatkowych rolet okiennych.
 7. Wyposażenie sali nr 8 w nowoczesną  pracownię logistyczno-transportową wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
 8. Doposażenie sali nr 6 w tablicę interaktywną.

Rok 2020

 1. ​Montaż rolety zewnętrznej pod schodami w szatni szkolnej
 2. Remont sieci informatycznej w Sali nr 6 i montaż pracowni cyfrowej komunikacji w języku obcym.
 3. Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż zamka elektromagnetycznego.

Ponadto, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt projekcyjny i komputerowy z dostępem do  sieci światłowodowej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu można stosować ciekawe formy i metody pracy. W naszej szkole na lekcji geografii i biologii nauczyciele korzystają z innowacyjnego narzędzia multimedialnego „CORINTH” – interaktywnych modeli 3D, modeli w rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Emilia Stanny

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku