Zgłoszenie szkody może nastąpić poprzez (najszybciej i najłatwiej przez internet i infolinię):

Zgłaszanie szkód: https://bezpieczny.pl/szkoda

·         1.Infolinia Generali (pn-pt 8-18) : 913 913 913

·         2.Infolinia Bezpieczny.pl (pn-pt 8-17) : (58) 718 92 53

·         3.SMS o treści “SZKODA” na nr 604 441 091

4. Wypełnienie formularza i przesłanie go do TU Gererali  – dostępny bezpośrednio przez sekretariat szkoły lub na stronie internetowej

Dokumenty w załączeniu:

1.       Wniosek o wypłatę świadczenia z NNW

2.       Tabela uszczerbków na zdrowiu

3.       Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny.pl

4.       Ulotka zgłoszenie szkody.

Dane towarzystwa ubezpieczeniowego:

TU Generali

Budynek Marynarska Point
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa