Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku informuje, że w dniach 31.03.2021 r.
 (środa)- 08.04.2021 r. (czwartek) – osoby, które w sesji styczeń-luty 2021 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej. Podpisaną deklarację zdający mogą złożyć pocztą tradycyjną lub elektronicznie (skan) na adres:  [email protected]  kontakt telefoniczny: 61 8170-256

Emilia Stanny

Harmonogram na stronie CKE

Komunikat  z dnia 19 czerwca 2018 r. dla uczniów

       Zespołu Szkół w Kórniku

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: https://uczniowie.oke.poznan.pl/   za pomocą loginu  i hasła wygenerowanego przez OKE,   które  zdający otrzyma w sekretariacie szkoły.

  1. EGZAMIN MATURALNY
    Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br.(nie wcześniej).
  2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
    Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).

                                                                            Emilia Stanny

EGZAMINY W SESJI ZIMOWEJ

Symbol kwalifikacji  Nazwa kwalifikacji
Au.22-poprawki Obsługa magazynów
AU.32-poprawki Organizacja transportu

EGZAMINY W SESJI LETNIEJ

Symbol kwalifikacji  Nazwa kwalifikacji
SPL 1  Obsługa magazynów
AU.32              Organizacja transportu