http://amu.edu.pl Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

http://puls.edu.pl Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

http://www.awf.poznan.pl/ Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

www.ump.edu.pl/ Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

http://www.put.poznan.pl/ Politechnika Poznańska

www.idpan.poznan.pl Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

www.wielkopolskipn.pl/ Wielkopolski Park Narodowy

http://regionwielkopolska.pl/ Region Wielkopolska

http://www.wlin.pl Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania

http://www.salamandra.org.pl/ Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

http://polskaprzyroda.pl/ Kochamy Polską Przyrodę

http://www.lop.org.pl/ Liga Ochrony Przyrody

www.ekoportal.gov.pl/ Centrum Informacji o Środowisku – jednostki Ministra Środowiska

http://www.mos.gov.pl/ Ministerstwo Środowiska