logo_01A

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM.   GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ

Liceum Ogólnokształcące w Kórniku

Liceum Ogólnokształcące w Kórniku nawiązuje do wieloletnich tradycji, ale także działa z duchem czasu. Budynek i sale lekcyjne szkoły są na bieżąco modernizowane. Współpracujemy z wieloma Instytucjami gminy Kórnik i Powiatu Poznańskiego. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów i umożliwiające realizowanie ich pasji nie tylko w szkole ale i poza nią.

 

Oferta edukacyjna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

           

1A KLASA HUMANISTYCZNA

  • proponowane przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, WOS
  • w ramach współpracy z wyższą uczelnią uczniowie uczestniczą w wykładach               i zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

1B KLASA MATEMATYCZNO – EKONOMICZNA

  • proponowane przedmioty rozszerzone:matematyka, język angielski, geografia
  • część zajęć z fizyki odbywa się w formie innowacji pedagogicznej „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
  • szkoła współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu  

1C KLASA PRZYRODNICZO – MEDYCZNA

  • proponowane przedmioty rozszerzone:biologia, geografia lub chemia*, język angielski
  • Klasa pod patronatem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku; wybrane zajęcia odbywają się w Instytucie  

     

 

Języki obce:

– jako pierwszy język: kontynuacja języka angielskiego  

 

– jako drugi język*: język hiszpański lub język niemiecki

 

*grupy zostają utworzone przy odpowiedniej liczbie osób