PROJEKT: LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA

Projekt „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia.

Korzyści dla ucznia:

– wizyta studyjna w formie jednodniowych spotkań praktycznych w firmach powiązanych z wizytą warsztatową w WSL

– dwie konferencje LOGMEETING WLKP.  z udziałem prelegentów z firm

– podręczniki do biblioteki szkolnej

– udział sześciu uczniów w stażach w wymiarze 150 godzin w jednym miesiącu z wynagrodzeniem 1250,00 zł dla jednego ucznia, 315 zł za wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu do firmy

– wyposażenie pracowni logistycznej w pomoce dydaktyczne

Projekt “Gotowi do pracy” 

“Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, 2017 – 2019
Jest to projekt, którego celem jest poprawa zarówno, jakości nauczania jak i dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zgodnie z założeniami projektu nasi uczniowie będą podnosili kwalifikacje zawodowe zarówno pod kontem obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych jak i umiejętności miękkich w obrębie logistyki. Umiejętności zdobyte na zajęciach organizowanych podczas trwania projektu w znacznym stopniu przełożą się na zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych.
Co zyskają uczniowie?

– zajęcia z języka angielskiego zawodowego;

– zajęcia z języka niemieckiego zawodowego;

– dodatkowe zajęcia laboratoryjne z logistyki;

– kurs obsługi wózka widłowego:  szkolenie + uprawnienia;

– kurs na prawo jazdy kat. B:  szkolenie, badanie lekarskie, egzamin.

Projekt Czas zawodowców BIS

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, 2016 – 2022
Zespół Szkół w Kórniku bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, został on uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

czas-zawodowcow-2016

Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie

logoSamorzadWojew

image_thumb[1]

IMG_1223[1]_thumb[1]IMG_1225_thumb[3]

PRAKTYKI ZAWODOWE NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ W POZNANIU

W dniach od 02.12 do 06.12 uczniowie trzeciej klasy technikum odbyli praktyki zawodowe organizowane przez Politechnikę Poznańską. Praktyki te były jednym z elementów programu „Czas zawodowców” w którym nasza szkoła uczestniczy od samego początku. Uczniowie mieli możliwość pracy na najnowszym sprzęcie oraz programach takich jak Flexsim http://www.youtube.com/watch?v=t620IkFkw28

DSCF4300DSCF4304 DSCF4312

DSCF4311DSCF4328


Powiat Poznański realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”.

List gratulacyjny