WIELKIE DYKTANDO 

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Wielkim Dyktandzie o Pióro Jadwigi Zamoyskiej”, które odbędzie się w Zespole Szkół w Kórniku.

Konkurs ortograficzny przeprowadzony zostanie w III kategoriach wiekowych:

·         10 – 12 lat (uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych gminy Kórnik),

·         13 – 15 lat (uczniowie gimnazjów w Kórniku, Robakowie i Słupi Wielkiej),

  •   16 – 18 lat (uczniowie liceów, których organem prowadzącym jest Powiat Poznański)

 

Do konkursu może zostać zgłoszonych 5 uczniów z każdej z zaproszonych szkół.

 

Odrębną kategorię przewidziano dla mieszkańców gminy Kórnik:

pełnoletnich i młodzieży uczącej się w szkołach poza terenem gminy.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu przeprowadzenia konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected]

Prosimy o zgłaszanie uczestników do 30 listopada br.

Formularz zgłoszeniowy 2015

Regulamin 2015


Poprzednie edycje Konkursu

Rok 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lista laureatów „Wielkiego Dyktanda o Pióro Jadwigi Zamoyskiej”

W kategorii szkół podstawowych:

                I miejsce – Julia Kawalec  (ze szkoły w Szczodrzykowie)

                II miejsce – Marianna Grynia (ze szkoły w Szczodrzykowie)

                III miejsce – Weronika Łoś (ze szkoły w Kórniku)

                IV miejsce – K.P./07/2013

                V miejsce – K.P./04/2013

                VI miejsce – K.P./010/2013

                VII miejsce – K.P./09/2013

                VIII miejsce – K.P./11/2013

                IX miejsce – K.P./ 02/2013 oraz KP/017/2013

                X miejsce – K.P./014/2013

                XI miejsce – K.P./ 03/2013

                XII miejsce – K.P./015/2013

                XIII miejsce – K.P./ 06/2013

                XIV miejsce – K.P./08/2013

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

                I miejsce – Jakub Piasny (ze szkoły w Robakowie)

                II miejsce – Daria Rozmiarek (ze szkoły w Kórniku)

                III miejsce -Urszula Michalak(ze szkoły w Kórniku)

                IV miejsce – K.G./09/2013

                V miejsce – K.G./02/2013

                VI miejsce – K.G./07/2013

                VII miejsce –K.G./06/2013

                VIII miejsce –K.G./03/2013

                IX miejsce – K.G./01/2013

                 

W kategorii liceów ogólnokształcących:                         

                I miejsce – Marta Przybył (z liceum w Kórniku)

                II miejsce – Julia Wójcik (z liceum w Kórniku)

                III miejsce – Angelika Majewska  (z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu)

                IV miejsce – K.L./010/2013

                V miejsce – K.L./01/2013

                VI miejsce – K.L./08/2013

                VII miejsce – K.L./04/2013

                VIII miejsce – K.L./06/2013

                IX miejsce – K.L./03/2013

               

 

W kategorii otwartej:

 

I miejsce – Katarzyna Sibilska

II miejsce – Monika Lewandowska

III miejsce – Michał Dzieliński

                IV miejsce – K.O./04/2013

                V miejsce – K.O./010/2013

                VI miejsce – K.O./09/2013

                VII miejsce – K.O./011/2013

                VIII miejsce – K.O./02/2013

                IX miejsce – K.O./ 08/2013

                X miejsce – K.O./01/2013

                XI miejsce – K.O./ 04/2013

                XII miejsce – K.O./05/2013

                XIII miejsce – K.O./ 07/2013

dyktando kategoria otwarta i licea ogólnokształcące

dyktando szkoły gimnazjalne

dyktando szkoły podstawowe

PC040531PC040533