1.Projekt „Wirtualne laboratoria”- sukces innowacji ( nr projektu WDN-POKL.03.03.04-00-010/10)

W dniu 29 września 2011 roku dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku podpisała porozumienie o współpracy

z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Konsekwencją podjętych działań było złożenie deklaracji o przystąpieniu do projektu „WIRTUALNE LABORATORIA” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Zajęcia dla uczniów klasy technik logistyk z wykorzystaniem zasobów platformy „Wirtualne laboratoria” rozpoczną się od września 2012 roku.

Więcej na stronie: http://www.laboratoria.wsl.com.pl/

 

2.Umowa zawarta z Politechniką Poznańską na realizację projektu: “Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

Szczegóły: https://zskornik.powiat.poznan.pl/technikum/czas-zawodowcw/

Więcej na stronie: http://zawodowcy.org/