Projekt „Tydzień z Konstytucją”

27 czerwca 2017

W maju oraz czerwcu 2017 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty prawnicze prowadzone
przez absolwentów wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Panią Mecenas Dominikę Kalisz-Łuczak oraz Pana Mecenasa Marcina Łuczaka.

Spotkania odbywały się w ramach Projektu „Tydzień z Konstytucją”.

W maju zaproszeni goście opowiedzieli  nam o charakterze studiów  na Wydziale Prawa,
aplikacji adwokackiej oraz o pracy prawników. Następnie odpowiadali na wszystkie nurtujące nas pytania z dziedziny prawa.

część spotkania była poświęcona ogólnym  zagadnieniom  prawa.
Dyskutowaliśmy m.in. na temat projektów  zmiany Konstytucji, możliwości występowania przez radców prawnych w roli obrońców w sprawach karnych czy sporu dotyczącego  Trybunału Konstytucyjnego.

W czerwcu, podczas drugiego dnia spotkań zorganizowałyśmy symulację przebiegu rozprawy w postępowaniu karnym.  Zaproszeni goście, jako profesjonaliści czuwali nad spójnością merytoryczną całej symulacji. Podczas drugiej części spotkania odbyły się także warsztaty dotyczące roli i znaczenia w państwie najwyższego aktu normatywnego jakim jest Konstytucja.

Na podstawie kazusów mogłyśmy rozwiązać problemy prawne z zakresu prawa cywilnego. Każdy przykład przedstawionych  przez nas zagadnień  prawnych został omówiony na podstawie Konstytucji RP.
Uważam, że cykl dwu- dniowych spotkań z adwokatami był wspaniałą inicjatywą, rozwijającą nasze zainteresowania.

Zuzanna Barczak kl. II a


Ostatnie wpisy

Archiwa