Komunikat z dnia 19 czerwca 2018 r.

20 czerwca 2018

Komunikat  z dnia 19 czerwca 2018 r. dla uczniów

       Zespołu Szkół w Kórniku

 

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: https://uczniowie.oke.poznan.pl/   za pomocą loginu  i hasła wygenerowanego przez OKE,   które  zdający otrzyma w sekretariacie szkoły.

 

  1. EGZAMIN MATURALNY
    Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br.(nie wcześniej).

 

  1. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
    Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).

 

                                                                            Emilia Stanny


Ostatnie wpisy

Archiwa