GIMNAZJALIŚCI W ZS W KÓRNIKU

26 marca 2014

GIMNAZJALIŚCI W ZS W KÓRNIKU

P1130214P1130211

W ramach „Drzwi otwartych” 22 marca br. w ZS w Kórniku odbyła się otwarta lekcja historii dla gimnazjalistów z klas III, którzy wkrótce mogą zasilić mury naszej szkoły.

”Sukcesy i niepowodzenia oręża polskiego – praca z mapą” to temat zajęć, który miał pomóc gimnazjalistom utrwalić ich wiedzę z zakresu historii wojskowości sił zbrojnych RP, a jednocześnie pozwalał im wczuć się w rolę przyszłych uczniów ZS w Kórniku.

Trzeba przyznać, że gimnazjaliści szybko odnaleźli się nowym dla nich otoczeniu, a także poradzili sobie z zadaniami, które mieli wykonać w czasie lekcji. Młodzież pracując aktywnymi metodami nauczania oraz korzystając z prezentacji multimedialnej przygotowanej przez nauczyciela prowadzącego lekcje dokonała m.in. periodyzacji dziejów Polski i ludzkości oraz wychowania obronnego w RP. Przypomniała najważniejsze sukcesy i niepowodzenia oręża polskiego, zaznaczając je na mapie i określając ramy chronologiczno-terytorialne oraz przyczyny, przebieg i skutki omawianych wydarzeń historycznych.

Podsumowaniem lekcji było przeprowadzenie testu wiedzy na temat wojska polskiego. Gimnazjaliści, którzy najlepiej rozwiązali test otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dziękuje wszystkim obecnym za aktywny udział

Robert Steinitz


Ostatnie wpisy

Archiwa