Zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy przedmedycznej w ZS w Kórniku

28 marca 2017

 24.03.2017 r. odbyły się w ZS w Kórniku zajęcia warsztatowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas pierwszych w ramach projektu „Naucz się pierwszej pomocy przedmedycznej”, który został przeprowadzony i zrealizowany przez Pana Jacka Pawlaka ratownika medycznego. Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności, których można nauczyć również uczniów na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej czy średniej. Podstawy pierwszej pomocy wdrażane wśród uczniów mają na celu wyrobienie w młodym człowieku podstawowych nawyków, które powinny być naturalne dla świadków, uczestników i sprawców nagłych zdarzeń. Podstawy pierwszej pomocy nazywamy podstawami nie ze względu na to, że są najłatwiejsze, ale ze względu na to, że są najważniejsze. Te czynności trzeba wykonywać zawsze przy poszkodowanych ponieważ ma to bezpośredni wpływ na to czy przeżyją czy nie. Zakres programu zajęć warsztatowych z pierwszej pomocy obejmował zagadnienia praktyczne następującej treści: bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, sprawdzenie przytomności czyli próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym, wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej, sprawdzenie oddechu czyli udrożnienie górnych dróg oddechowych rękoczynem czoło-żuchwa, ułożenie w pozycji bocznej ustalonej czyli pozycji bezpiecznej osoby z zachowanym oddechem dla utrzymania drożnych dróg oddechowych , oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej inaczej resuscytacja krążeniowo-oddechowa czyli podtrzymywanie czynności życiowych osoby nieoddychającej do czasu przyjazdu pogotowia. Warto wiedzieć, że u osób dorosłych najczęściej wskazywanymi przyczynami obawy przed udzieleniem pierwszej pomocy są: przekonanie o braku umiejętności oraz przekonanie o możliwości zaszkodzenia osobie poszkodowanej. Tym bardziej postanowiłem, że warsztaty z pierwszej pomocy dla moich uczniów powinny być uproszczone i sprowadzać się do kluczowych elementów wpływających na przeżywalność, tak aby z biegiem lat umocnić w nich pewność, że wykonanie tych właśnie czynności przyczyni się do ratowania zdrowia i życia poszkodowanych. Uczniowie chętnie i bardzo sprawnie wykonywali wszystkie zadania jakie zostały przed nimi postawione a ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej dały im wiele satysfakcji i poczucia wiary we własne siły i umiejętności, że są w stanie reagować w sytuacjach kryzysowych.

Zaangażowanie uczniów oraz pasja z jaką wykonywali poszczególne ćwiczenia z drożności dróg oddechowych czy podtrzymywania oddechu oraz krążenia dały mi pewność, że takie działania mają sens i są szansą na ugruntowanie w uczniach świadomości co jest najważniejsze w pierwszej pomocy przedmedycznej. Bezpieczeństwo każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, zależy od jego świadomości zagrożeń i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Dlatego dewizą jaka przyświecała uczniom biorących udział w projekcie „Naucz się pierwszej pomocy przedmedycznej” była zasada: wiedza + umiejętności = bezpieczeństwo!

Przejdź do galerii zdjęć

Robert Steinitz

 


Ostatnie wpisy

Archiwa