Komunikat z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wyników egzaminu maturalnego

23 kwietnia 2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku informuje, że dla zdających egzamin maturalny w maju
br. zostaną wygenerowane loginy i hasła na potrzeby sprawdzenia swoich wyników
maturalnych.
Zdający mają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w serwisie ZIU (ZINTEGROWANY
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA) (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły
loginu i hasła.
Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich
wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.
Absolwenci roku 2021 loginy i hasła otrzymają w dniu wręczenia świadectw ukończenia
szkoły, tj. 30 kwietnia br., zgodnie z przesłanym wcześniej harmonogramem.
Absolwenci z lat ubiegłych – loginy i hasła zostaną przesłane na wskazany w deklaracji
adres poczty elektronicznej.

Kórnik, 23.04.2021 r.

Emilia Stanny
Dyrektor Szkoły


Ostatnie wpisy

Archiwa