Wystawa IPN – Wielkopolska w cieniu WRON-y

25 marca 2013

plakatawrona

 

 Wielkopolska w cieniu WRON-y

Wernisaż wystawy „Wielkopolska w cieniu WRON-y” odbył się 13 lutego 2007 r. w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu w 25. rocznicę największej i najtragiczniejszej w skutkach demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, do jakiej doszło w Poznaniu. Ekspozycja przygotowana została przez pracowników poznańskiego oddziału IPN, a powstałą dzięki pomocy finansowej i organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
Autorzy wystawy, dr Waldemar Handke, Agnieszka Łuczak i Przemysław Zwiernik, w całości poświęcili ją przebiegowi stanu wojennego w Wielkopolsce, działaniom środowisk opozycyjnych i represjom stosowanym wobec nich przez ówczesne władze. Upamiętnili sześciu Wielkopolan – ofiary śmiertelne stanu wojennego, ale też ujawnili fotografie komendanta wojewódzkiego płk. Henryka Zaszkiewicza i naczelników MO do spraw SB w Poznaniu. Merytoryczny komentarz autorów nie ogranicza się przy tym do lat 1981–1983, w społecznej pamięci kojarzonych ze stanem wojennym, prowadząc odbiorców od momentu powstania „Solidarności” aż do 1989 roku. Warto podkreślić, że jest to pierwsza w Poznaniu tak obszerna prezentacja ikonografii i innych materiałów archiwalnych dotyczących lat 80. Duża część tej dokumentacji, pochodząca z archiwum poznańskiego IPN, nie była dotychczas publikowana. Po raz pierwszy też przedstawiono na wystawie imienną listę 159 spośród 164 osób, które za udział w demonstracji 13 lutego 1982 r. stanęły przed kolegium do spraw wykroczeń.
Fotografie, dokumenty i wydawnictwa prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów IPN, Stowarzyszenia Internowani.pl, Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, Fundacji Wielkopolskie Archiwum „Solidarności”, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz zbiorów prywatnych.
Wystawa składa się z 29 plansz montowanych na stelażach i przeznaczona jest do prezentacji wewnętrznej.

Zobacz więcej zdjęć…


Ostatnie wpisy

Archiwa