Pracujemy na środowisku DEV-C++ (dopuszczone przez OKE)


Standardowe strumienie wejścia i wyjścia w C++   cin/cout


Ćwiczenie 1 “Zaczynamy – pierwszy program ”

1.Menu -Plik – Nowy projekt – Console Application

2.Nadajemy nazwę  “Projekt1”, klikamy OK i zapisujemy pliki (tworzymy folder o nazwie “Ćwiczenie 1” )

3. Pojawia się pusty projekt

image

4. Najlepiej wkleić poniższy kod


#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main(int argc, char** argv)

{
   
  // Tu będzie znajdował się nasz program

 

    system(“PAUSE”);
    return 0;     
}


5. Mamy już wklejony szkielet – czas zacząć program 🙂

6.Musimy przemyśleć jak program ma działać i co jest jego celem

7.Chcemy aby:

– Komputer poprosił o podanie jakiejś liczby

– My ja wpiszemy

– Komputer odpowiedział “Podałeś” i podał liczbę wpisaną wcześniej przez nas

8.Zaczynamy pisać:

int a; //deklaracja zmiennej typu int
    cout << “Podaj jakas liczbe: ” ;   //podajemy komunikat
    cin >> a;   //pobieramy zmienną a
    cout << “Podales: ” << a << endl ; //wypisujemy zmienną a

 

9. Naciskamy F11 (kompiluj i uruchom) i klikamy zapisz

10 Wersja “rozbudowana”

int a;
    cout << “Podaj jakas liczbe: ” ;
    cin >> a;
    cout << “Podales: ” << a << endl << “Dodamy 1″<< endl << “Mamy :”a+1 << endl ;


Koniec

Ćwiczenie 2

Program obliczający pole prostokąta

image


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tutorial: jak odczytać i zapisać plik w Borland C++

 


Poniżej przydatne kody w C++

Ustawienia Borlanda:

Opcje linkera: “Use dynamic RTL” (odznaczyć)

Packages: “Build with runtime packages” (odznaczyć)


zamknięcie aplikacji:

Application->Terminate();


wczytywanie z pliku: (memo , open dialog, filter, filter name pliki tekstowe, filter *.txt

if(OpenDialog1->Execute())

{

Memo1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);

Label1->Caption = “Plik wczytany”;

}

zapisywanie w pliku:

if(SaveDialog1->Execute())

{

Memo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName);

Label1->Caption = “Plik zapisany”;

}

zapisywanie z okreslonym rozszerzeniem:

w SaveDialog1 we własć. properties/DefaultExt wpisać np *.txt


drukowanie:

{

if(PrintDialog1->Execute())

{Label1->Caption = “Plik wydrukowany”; }

}

Drukowanie całej formy:

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

if (PrintDialog1 ->Execute() )

Form1 -> Print () ;

Drukowanie – ustawienia drukarki:

if (PrinterSetupDialog1 ->Execute() ) {} //bez średnika na końcu

Drukowanie – ustawienia strony:

if (PageSetupDialog1 ->Execute() ) {} //bez średnika na końcu


Enter wykonaj naćiśn Button1 i ESC skasuj Edit

void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)

{

if(Key == VK_ESCAPE)

{Edit1->Clear();}

if (Key == VK_RETURN)

{Button1-> Click();}

}