XLIV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA – Jakub Sułkowski

XLIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA – Daria Rozmiarek i Dawid Goździak

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA – Jędrzej Józefowicz

Program GK Geografia – skala mapy i współrzędne geograficzne

Klasy 2 – Skala mapy zadania

Klasy 2 – Zadania z obliczaniem wysokości Słóńca

Klasy 3 – Konflikty na świecie

Klasy 3 – Lista krain geograficznych Polski

Klasy 3 – Lista rzek, jezior i sztucznych zbiorników wodnych

Geografia polityczna – gry online:

Państwa Europy

http://www.gierkionline.pl/gry/Gry+Logiczne/The+Countries+of+Europe.html

Stolice Europy

http://www.krainagier.pl/gra/the-capitals-of-europe-4122.html

Państwa Ameryki Południowej

http://www.giercownia.pl/gra/15986/the_countries_of_central__south_america/

Stolice Ameryki Południowej

http://www.purposegames.com/game/capitals-of-south-america-quiz

Państwa Ameryki Północnej

http://www.purposegames.com/game/2885

PAŃSTWA AFRYKI
http://www.wyspagier.pl/kraje-afryki.htm
STOLICE AFRYKI
http://www.wyspagier.pl/stolice-afryki.htm
PAŃSTWA AZJI
http://www.wyspagier.pl/kraje-azji.htm
STOLICE AZJI
http://www.wyspagier.pl/stolice-azji.htm