KOMUNIKAT Z DNIA 08.09.2020 W SPRAWIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

KOMUNIKAT Z DNIA 08.09.2020 W SPRAWIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

 W dniu 19.08.2020 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Medicor Sp. z o.o. Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne, ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo zostało podpisane porozumienie w…