SYMPOZJUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

12 czerwca 2013

10 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie miało miejsce Sympozjum Samorządów Uczniowskich Powiatu Poznańskiego. Zespół Szkół w Kórniku reprezentowali: Magda Lipiejko, Amanda Woźniak i Dawid Kurek. Po rejestracji i powitaniu uczestnicy sympozjum zostali podzieleni na grupy, w ramach których odbyły się zajęcia warsztatowe.

Grupa I „Czy facebook jest prospołeczny?”, grupa II „Możliwości lokalnego rynku pracy”, grupa III „Laboratorium logistyczne”. Po zakończeniu zajęć warsztatowych odbyły się prezentacje dokonań poszczególnych grup na forum. Kolejnym etapem sympozjum był poczęstunek i program artystyczny oraz spotkanie z lokalnymi aktywistami, którzy opowiedzieli o swojej pracy i działalności na rzecz lokalnej społeczności. Na koniec poszczególni uczniowie reprezentujący swoje szkoły mieli opowiedzieć jakie działania podejmuje ich samorząd uczniowski. Sympozjum zakończyło się rozdaniem okolicznościowych dyplomów i wspólnym zdjęciem. Dzięki sympozjum jego uczestnicy mogli pogłębić i utrwalić postawy dobrego obywatela i społecznika, zintegrować się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego a przede wszystkim propagować idee samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.

Robert Steinitz

sympozjum samorzadow uczniowskich


Ostatnie wpisy

Archiwa