Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja 2016

W związku z nadchodzącymi obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu, które odbywają  się 31 maja informuję, że tegoroczne hasło ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – fakty i wyzwania”.

Do 2030 roku tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Podejmowane działania antynikotynowe mają na celu uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Jednolite opakowania są ważnym sposobem zmniejszania popytu na wyroby tytoniowe. Zmniejszają one atrakcyjność wyrobów tytoniowych, ograniczają stosowanie opakowań jako formy reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, ograniczają mylące oznaczenia produktów i zwiększają efektywność ostrzeżeń zdrowotnych.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części szeroko zakrojonego, wielosektorowego podejścia do regulacji tytoniu oraz wsparcie i zachęcenie Państw Członkowskich do zaostrzenia środków dotyczących opakowań i oznaczeń w reklamie, promocji i sponsoringu oraz stopniowego zmierzania do wprowadzenia jednolitych opakowań.


Ostatnie wpisy

Archiwa