ŚWIADECTWA MATURALNE

22 czerwca 2011
Odbiór świadectw maturalnych, 30.06.2011 r.

Odbiór świadectw w sekretariacie szkoły – godz. 13.00.

Rodzicom (bez pisemnego upoważnienia) świadectwa maturalne nie będą wydawane.

W przypadku gdy ktoś nie będzie mógł odebrać świadectwa osobiście, jest zobowiązany zostawić upoważnienie w sekretariacie szkoły, wskazując osobę i nr dowodu osobistego tej osoby.


Ostatnie wpisy

Archiwa