Statut

11 października 2019

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego do końca listopada br. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Kórniku stosowną uchwałą przyjmie Statut Zespołu Szkół w Kórniku.


Ostatnie wpisy

Archiwa