1.)W porozumieniu z Politechniką Koszalińską w Zespole Szkół w Kórniku wprowadzamy Innowację Pedagogiczną „Wirtualna Fizyka- Wiedza Prawdziwa”.

Innowacja została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem 5361.2.15.2013http://www.StudiaNET.pl


2.)W porozumieniu z Wyższą Szkołą Logistyki w Zespole Szkół w Kórniku wprowadzamy kolejną innowację pedagogiczną

Innowacja została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem 5361.2.130.2012