Proponowana tematyka zajęć dla klasy 1

Zajęcia dla uczniów klas 1 prowadzone będą w Instytucie Dendrologii PAN
i w szkole. Tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień z biotechnologii molekularnej, w tym m. in: zastosowania technik molekularnych
we współczesnej biologii (wykład) oraz izolacji DNA, elektroforezy, analizy restrykcyjnej DNA, produkcji syntetycznego kawioru (zajęcia laboratoryjne).

 

Proponowana tematyka zajęć dla klasy 2

 

Zajęcia dla uczniów klas 2 prowadzone będą w Instytucie Dendrologii PAN, Arboretum i w szkole. Tematyka zajęć to przede wszystkim różnorodność świata organizmów żywych. Proponowana tematyka zajęć to m. in.: zasady zbiorów okazów zielnikowych, grupy troficzne grzybów i ich związki symbiotyczne, różnorodność tkanek roślinnych, do czego roślinom potrzebne
są hormony, jak rozprzestrzeniają się rośliny, fauna lasu – owady, co to są wypluwki i jakich informacji nam dostarczają. Zajęcia będą prowadzone
w formie wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

Proponowana tematyka zajęć dla klasy 3

 

Zajęcia dla uczniów klas 3 prowadzone będą przede wszystkim w szkole, a ich celem będzie przygotowanie ich uczestników do rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych, ze szczególnym naciskiem na zadania sprawdzające umiejętności złożone: wnioskowanie, uogólnianie, wyjaśnianie związków przyczynowo – skutkowych, stawianie hipotez i formułowanie problemów badawczych.