NOWOŚCI

Zwiedzanie fortu VII w Poznaniu

 

2013 Klasa akademicka – warsztaty i wykład akademicki

2012 Klasa akademicka wykłady i konkurs

2012 Klasa akademicka -Poznań XIX w – zwiedzanie zamku

2012 Wykłady pracowników IPN

2011 Klasa akademicka wykłady – listopad – grudzień

2011 Klasa akademicka – lekcja historii na Zamku – listopad Galeria

2011 Klasa akademicka wykłady – październik Galeria

2011 Klasa akademicka wykłady – wrzesień Galeria

2011 Klasa akademicka wykłady – wrzesień Prezentacja


Prace uczniów i absolwentów naszej szkoły:

Kórnik – Königstein praca uczniów LO Kórnik i Taunusgymnasium Königstein

Powstanie Wielkopolskie – Katarzyna Szeffner

Kórnik –  Waligóra, Dębski


HARMONOGRAM I TEMATYKA ZAJĘĆ KLAS

AKADEMICKICH

STAROŻYTNOŚĆ

1) listopad – Cesarstwo Bizantyńskie a Słowianie (dr Ł. Różycki)

Kształtowanie się państw średniowiecznej Europy (dr Ł. Różycki)

Lekcja w Muzeum Archeologicznym

ŚREDNIOWIECZE

1) luty – Kościół w Polsce w średniowieczu (dr P. Pokora)

2) marzec – Życie codzienne w średniowiecznej Polsce (dr K. Polasik –Wrzosek

3) kwiecień – Kultura średniowiecza (dr K. Polasik-Wrzosek)

Spacer po średniowiecznym Poznaniu – lekcja w terenie

II KLASA

NOWOŻYTNOŚĆ

2) październik – Republika wenecka (dr. hab. M. Forycki)

3) listopad – Polskie obyczaje pogrzebowe XVI-XVIII w. (mgr B. Manyś)

Unia polsko-litewska (mgr B. Manyś)

4) grudzień – Stanisław Leszczyński – portret sarmaty (dr. hab. M. Forycki)

XIX WIEK

5) luty – Narodziny nowoczesności: o przełomie cywilizacyjnym XIX wieku (dr P. Matusik)

6) marzec – Z procą na Goliata. O poznańskich pracach organicznych (dr P. Matusik)

7) kwiecień – Wielkopolska na tle historii Polski w XIX w. (dr A. Hinc)

Spacer po XIX –wiecznym Poznaniu – lekcja w terenie

KLASY III

Lekcje z pracownikami IPN

M. Podemski

R. Śniegocki

Listopad – Kampania wrześniowa

Stosunki polsko-radzieckie w czasie II wojny światowej. Katyń

Styczeń – Powstanie Warszawskie – chwała czy dramat narodowy;

Kultura PRL-u

Marzec Historia PRL-u – warsztaty

Wystawa „Fenomen Solidarności” Migawki z dziejów Polski 1980-1981.

Konkurs Szkolny „Kórnik w obiektywie” pod Patronatem Redakcji „Kórniczanina”- organizator Koło Miłośników Kórnika

Szczegółowe informacje p. K. Czachowska

Zdjęcia w wersji elektronicznej i wywołane (min. 5 zdjęć) należy dostarczyć do 16 stycznia 2012 r. do p. K. Czachowskiej

2011 Klasa Akademicka – wykłady marzec

-wykłady akademickie w szkole – wykłady dr Przemysława Matusika „wiek XIX – epoka modernizacji” i „Praca organiczna w zaborze pruskim w XIX w” – marzec 2011

– „ Spotkania kórnickie ze zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN” – wykłady i warsztaty w Bibliotece Kórnickiej PAN

„Piękno i unikatowość rękopisu na przestrzeni wieków” oraz prezentacja zbiorów Biblioteki Kórnickiej – marzec 2011

– XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Instytucie Historii UAM

„Historyk w szafie. Wstydliwe i ukryte tajemnice dziejów” – 30 marca 2011

Udział klasy humanistycznej – II a

HARMONOGRAM I TEMATYKA ZAJĘĆ

STAROŻYTNOŚĆ

1) listopad – Cesarstwo Bizantyńskie a Słowianie (osoba z Pracowni Historii Bizancjum)

wizyta w muzeum

ŚREDNIOWIECZE

1) luty – Kościół w Polsce w średniowieczu (dr P. Pokora)

2) marzec – Życie codzienne w średniowiecznych zgromadzeniach zakonach żeńskich (mgr A. Skorupińska)

3) kwiecień – Kultura średniowiecza (obyczaje i ubiór) (mgr A. Skorupińska)

II KLASA

NOWOŻYTNOŚĆ

1) październik – Innowiercy polscy XVI-XVIII wiek (mgr M. Pukianiec)

2) listopad – Legendy i odkrycia geograficzne (mgr M. Pukianiec)

3) grudzień – Wersal jako lustro absolutyzmu (dr M. Forycki)

wizyta w muzeum

XIX WIEK

1) luty – Narodziny nowoczesności: o przełomie cywilizacyjnym XIX wieku (dr P. Matusik)

2) marzec – Z procą na Goliata. O poznańskich pracach organicznych (dr P. Matusik)

3) kwiecień – Wielkopolska na tle historii Polski w XIX w. (dr A. Hinc)

wizyta w muzeum

Koło Miłośników Kórnika i Klub Europejski

Działalność w roku szkolnym 2009/2010

1. Klasy Akademickie – zorganizowane w ramach działalności Koła

Klasa I a Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku w roku szkolnym 2009/2010 bierze udział w projekcie „Klasy Akademickie” organizowanym przez Instytut Historii UAM w Poznaniu. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez pracowników naukowych IH UAM. W tym roku jest to projekt pilotażowy. Pierwszy wykład odbył się 10 grudnia 2009 dotyczył historii obyczajów staropolskich, połączony był ze zwiedzaniem Poznańskiej Katedry i ćwiczeniami warsztatowymi w Archiwum Archidiecezjalnym. Kolejne spotkanie akademickie pt. Historia medycyny” odbyło się 12 marca 2010 r. Uczniowie zwiedzili także muzeum medycyny. Wykłady odbywają się w Instytucie Historii i prowadzone są przez wykładowców akademickich. Problematyka zajęć skorelowana jest z programem historii realizowanym w szkole średniej. W roku szkolnym 2010/11 dyrektor liceum w Kórniku podpisał umowę z uczelnią w ramach której raz w miesiącu, odbywać się będą w naszej szkole wykłady dla klas I i II humanistycznej prelekcje prowadzone będą także w Instytucie Historii UAM. Celem tego projektu jest zainteresowanie uczniów historią oraz przygotowanie ich do matury z przedmiotów humanistycznych.

Jak co roku, we wrześniu, uczniowie brali udział w warsztatach historycznych w ramach „Otwartych drzwi” w Instytucie Historii UAM

Dla klas humanistycznych w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Kórnicką PAN organizowane zostały wystawy i prelekcje oraz warsztaty artystyczne (wrzesień 2009- wystawa i prelekcja dotycząca sztuki prehistorycznej, maj – zwiedzanie wystawy w zamku kórnickim „Weekend z dawną książką oraz „Pamiątki grunwaldzkie”, zwiedzanie zamku, czerwiec – warsztaty teatralne)

2. Wycieczki

W ramach działalności Koła i Klubu Europejskiego odbyły się:

– wrzesień 2009 – wycieczka na festyn archeologiczny do Biskupina

– październik – wycieczka do Berlina pod hasłem zwiedzamy stolice Unii Europejskiej (zwiedzanie Reichstagu, Muzeum Pergamońskiego i Muzeum Techniki)

– listopad – zwiedzanie kl. IIa i IIIa Fortu VII w Poznaniu (w ramach obchodów rocznicy wybuchu i zakończenia II wojny światowej)

3. Konkursy

We wrześniu drużyny klasowe (w ramach obchodów rocznicy wybuchu i zakończenia II wojny światowej) przygotowały gazetki i prezentacje multimedialne związane z tematyką wojenną – zwyciężyła klasa II b

W październiku odbył się szkolny etap olimpiady historycznej

W listopadzie drużyny klasowe wzięły udział w konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości, klasy przygotowały też gazetki historyczne – zwyciężyła klasa III a

Z okazji rocznicy II wojny uczniowie klasy II c Małgorzata Pomin i Kamil Klinowski przygotowali prace historyczne pt.„Wojenne losy mojej rodziny”

Prace przygotowane zostały w ramach konkurs ogłoszonego przez Ośrodek Karta.

W ramach obchodów 20 – lecia samorządu terytorialnego odbyły się spotkania z radnym p. Adamem Lewandowski, który wyjaśniał uczniom mechanizmy i plany budżetowe gminy (luty 2010)

oraz spotkanie burmistrzem p. Jerzym Lechnerowskim i referentem do spraw Unii Europejskiej panią Anną Liebert (kwiecień 2010) – w trakcie tego spotkania uczniowie klas trzecich (III b i III c) przedstawili gościom swoje prezentacje multimedialne dotyczące inwestycji gminy Kórnik (w tym inwestycji finansowanych przez Unię Europejską) w latach 1990-2010

13 kwietnia 2010 r. w rocznicę mordu katyńskiego połączonej z tragedią smoleńską – przygotowano UROCZYSTY APEL

4. Z okazji 85 rocznicy powstania Fundacji Zakłady Kórnickie

w lutym 2010 r. odbyło się w. spotkanie z wiceprezesem Fundacji dr Zbigniewem Kaliszem, który przedstawił historię Fundacji oraz jej cele i zadania w dniu dzisiejszym

W nawiązaniu do tej rocznicy uczniowie klasy Ia przygotowali wykorzystując materiał źródłowy Biblioteki Kórnickiej) prezentację multimedialną „Fundacja Zakłady Kórnickie – dawniej i dziś” oraz opracowali konkurs o tematyce regionalnej dla klas gimnazjalnych, konkurs odbędzie się we wrześniu 2010 r.

Fundacja przeznaczyła także dla uczniów LO dotacje 1000 zł na nagrody dla zwycięzców konkursów związanych z tematyka Zakładów Kórnickich

5. Członkowie Klubu Europejskiego przygotowali prezentację multimedialną i prelekcję na temat Parlamentu Europejskiego oraz edukacji w krajach Unii Europejskiej.