Konkurs Historyczny

18 marca 2012

Konkurs Historyczny

„Świadkowie historii” – działalność NSZZ Solidarność

w moim mieście (środowisku lokalnym)

Konkurs dotyczy klas III gimnazjum i klas Zespołu Szkół w Kórniku

Indywidualnie lub grupowo (grupa do 3 osób) należy przygotować pracę – prezentację multimedialną dotyczącą działalności Solidarności w środowisku lokalnym w latach 1980-1990 (pamiątki, wywiady z lokalnymi działaczami)

Prace należy przesłać do ZS w Kórniku do końca roku szkolnego (30 czerwca 2012)

Rozstrzygnięcie konkursu wrzesień 2012 roku.

Przewidziane nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Ostatnie wpisy

Archiwa