Komunikat z dnia 07.04.2020 r.

8 kwietnia 2020

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku informuje, że w zakładce „ do pobrania” zostało zamieszczone Zarządzenie nr 5/2020 r. z dnia 03.04.2020 r. sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

                                                                                                                                                                                 Emilia Stanny


Ostatnie wpisy

Archiwa