Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

8 marca 2013

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2013 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2013 r.

Pobierz komunikat ze strony OKE


Ostatnie wpisy

Archiwa