KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

24 kwietnia 2019

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

Uroczystość zakończenia szkoły klas programowo najwyższych odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 r.

1) Odbiór dokumentów szkolnych w sekretariacie szkoły 13:30

2) Zdjęcia przed Zamkiem godz. 15:00

3) Uroczyste rozdanie świadectw w szkole o godzinie 16:00


EGZAMIN MATURALNY

ZDAJĄCY:

-zobowiązani są stawić się na egzamin maturalny nie później niż pół godziny przed planowanym egzaminem ( z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość),

-mogą wnieść na salę egzaminacyjną tylko przybory wykazane w komunikacie CKE oraz butelkę wody niegazowanej – 300 ml,

– uczniowie przewlekle chorzy, którzy muszą korzystać w czasie egzaminu np. z glukometru, bądź muszą zażywać niezbędne lekarstwa zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego,

-mogą w czasie egzaminu pisemnego z języka polskiego korzystać z własnych słowników.

UWAGA!

SŁOWNIKI WŁASNE ( podpisane) NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO 29.04.2019

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA NA SALĘ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH !

Powodzenia  

Emilia Stanny – dyrektor Szkoły


Ostatnie wpisy

Archiwa