Komunikat

28 października 2013

5 listopada na godzinie wychowawczej odbędzie się Konkurs międzyklasowy “Śladami Zamoyskich” na temat Patronki Szkoły, historii rodu Zamoyskich i historii zamku kórnickiego, zapraszamy do udziału trzyosobowe zespoły klasowe
12 listopada  – apel i konkurs międzyklasowy na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy czteroosobowe zespoły klasowe
organizator K. Czachowska


Ostatnie wpisy

Archiwa