Uczniowie klasy 2bc uczcili  Kórniczan rozstrzelanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej

Uczniowie klasy 2bc uczcili Kórniczan rozstrzelanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej

Niemcy we wrześniu 1939 r. obawiając się wystąpień ze strony ludności polskiej przeciwkookupantom, zastraszali ludność polską. Naziści dość szybko rozpoczęli „zatrzymywanieobywateli polskich w…