Indywidualny Plener Kariery

11 lutego 2020 Tagi:

 • SPracownia komputerowa wzbogaciła się 10 stanowisk do pracy z programem komputerowym Indywidualnym Plenerem Kariery.

Indywidualny Plener Kariery został stworzony do planowania ścieżek edukacyjno-zawodowych.
IPK zbudowany jest z 4 części, a najważniejszą z nich jest interaktywny IPD (Indywidualny Plan Działania), pozwalający na zaprojektowanie osobistego planu działania.
IPD (Indywidualny Plan Działania) został przygotowany w formie kalendarza:

 • Poniedziałek – Kim jestem? – część, w której jest czas na poznanie, określenie i uporządkowanie własnych wartości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz własnej osobowości.
 • Wtorek – Moje cele zawodowe – to część, w której m.in. należy zdecydować o charakterze swojej przyszłej pracy, poznać zadania i czynności zawodowe wybranych zawodów, otoczenie pracy, korzyści wynikające z wykonywania określonego zawodu oraz gdzie dowiedzieć się, gdzie szukać informacji nt. zawodów.
 • Środa – Moje cele edukacyjne – tu należy wyznaczyć własną drogę edukacji, która doprowadzi do wymarzonego zawodu.
 • Czwartek – Kim chcę być? – to czas na podjęcie decyzji kim będę, co zrobić, by zrealizować założenia części wcześniejszych, zastanowić się nad ewentualnymi przeszkodami mogącym stanąć na drodze realizacji zamierzeń i zaplanować alternatywne drogi dojścia do celu.
 • Piątek – Moje szukanie pracy – w części tej należy skupić się nad technikami skutecznego szukania pracy i budowaniem własnej sieci wsparcia.
 • Na każdy dzień tygodnia zostały przygotowane atrakcyjne, interaktywne zestawy odpowiednio dobranych zadań i ćwiczeń, które wspomagają proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach, możliwościach kształcenia oraz rynku pracy. Ćwiczenia mają również na celu uświadomienie własnych słabych stron i wspomaganie przezwyciężania ich. Pozwalają przygotować się do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.
 • pis wszystkich zaplanowanych w ciągu tygodnia działań do wykonania. Po wydrukowaniu otrzymuje się TERMINARZ, według którego należy realizować przyjęte wcześniej założenia.

Druga część programu to Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) – dzięki niej poznać można strukturę świata zawodów, który został podzielony na grupy: wielkie, duże, średnie i elementarne. W tych ostatnich mamy do czynienia z konkretnymi zawodami i specjalnościami oraz ich kodami. W KZiS zostały oznaczone zawody szkolne, czyli zawody z Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ).
Informacje dotyczące klasyfikacji zawodów i specjalności do konkretnych grup można drukować.

Następna część, Świat zawodów, to niezwykle bogate źródło wiedzy o zawodach. Są to charakterystyki 630 zawodów szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego, przygotowane według jednolitego, spójnego schematu.
Informacje o zawodach zawierają opisy:

 • zadań i czynności
 • środowiska pracy
 • wymagań zawodu odnośnie wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych dla każdego zawodu
 • informacje z analizy rynku pracy pod kątem zapotrzebowania i perspektyw zatrudnienia w zawodzie
 • kształcenia

Film youtube:


Ostatnie wpisy

Archiwa