ENGLISH&POLISH. KONKURS ANGIELSKO-POLSKI

20 marca 2017

Zgłoszenia do konkursu u pani Moniki Karmelity lub pani Karoliny Fober (do końca marca).

Regulamin konkursu angielsko – polskiego.

  • Możesz wziąć udział w wybranej części konkursu:
  • Projekt graficzny wybranego idiomu angielskiego  wraz z polskim odpowiednikiem (praca w technice dowolnej na formacie A3 lub  A4);
  • Recytacja fragmentu prozy lub wiersza w języku angielskim i jego przekładu na język polski.
  • Przekład tekstu z języka angielskiego na język polski (przy pomocy słownika i talentu językowego).
  • Podpisane prace plastyczne powinny zostać oddane do 11 kwietnia br. pani Fober lub pani Karmelicie.
  • Pozostałe części konkursu odbędą się 11 kwietnia br. (godzina i miejsce konkursu zostaną podane w odpowiednim czasie).
  • Nagrodami za udany udział w konkursie będą: dodatkowe bardzo dobre oceny z języka polskiego i angielskiego (w ramach tzw. aktywności pozalekcyjnej). Przewidujemy też nagrody – niespodzianki.
  • Zainteresowanych i chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się u pani Fober lub pani Karmelity do końca marca br.

 


Ostatnie wpisy

Archiwa