Dzień Patronki w ZS w Kórniku

14 listopada 2013

W tym roku 4 listopada minęła 90. rocznica śmierci założycielki Szkoły Domowej Pracy Kobiet. W zamku kórnickim uroczyście otwarto wystawę pamiątek po Generałowej a Grupa Inicjatyw Teatralnych i Literackich LiTeRa przedstawiła spektakl „J. Zamoyska – kobieta spełniona”. Po zakończeniu uroczystości odbyła się uroczysta msza święta odprawiona przez metropolitę poznańskiego księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

W naszej szkole uroczystości poświęcone pamięci Patronki odbyły się w czwartek – 7 listopada.

Dzień Patronki w ZS w Kórniku

10. 15 msza św. i złożenie wiązanek przy kryptach Zamoyskich i Działyńskich

11. 00 uroczystość w szkole

-powitanie gości i podziękowania dla przedstawicieli organizacji środowiskowych współpracujących z Zespołem Szkół – p. Dyrektor

-nagrodzenie zwycięzców konkursu Śladami Zamoyskich – I miejsce – drużyna klasy III b

ślubowanie klas pierwszych

– wykład dr. hab. Przemysława Matusika – wicedyrektora IH UAM- „Jadwiga Zamoyska czyli o etosie polskiej arystokracji”

– wykład dr. Zbigniewa Kalisza przedstawiciela Zarządu Fundacji ZK „Idee twórcy Fundacji Zakłady Kórnickie”

spektakl teatralny „J. Zamoyska – kobieta spełniona” – LiTe Ra

Jadwiga z Działyńskich Generałowa Zamoyska była postacią nietuzinkową, zdecydowanie wykraczającą poza przeciętność, była jedną z najwybitniejszych reprezentantek ziemiaństwa, czynnie i głęboko zaangażowaną w życie społeczne i polityczne ówczesnej Polski. Ze względu na swoje rodowe pochodzenie i małżeństwo zajmowała centralną pozycję w kręgu arystokracji emigracyjnej i krajowej. Jej osobowość, bogate życie duchowe, siła charakteru a także perspektywiczne i autorskie działanie stawiają ją w rzędzie przedstawicielek XIX wiecznych elit arystokratycznych, wykraczających poza przypisane im role społeczne. Swój patriotyzm realizowała Zamoyska wielowymiarowo: w płaszczyźnie życia rodzinnego w roli córki, matki i żony; politycznego – u boku męża i społecznego jako założycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet.

Pierworodny syn Generałowej Władysław Zamoyski twórca Fundacji Zakłady Kórnickie, którego 90 rocznica śmierci minie w przyszłym roku, był spadkobiercą rodu w wymiarze materialnym – dziedziczenia majątku i duchowym – ideowym. Jednoczył w sobie romantyczną przeszłość walki zbrojnej swoich antenatów, dyplomatyczne tradycje Hotelu Lambert- jego przywódców wuja i ojca oraz trzeźwy realizm matki, która wywarła znaczący wpływ na wychowanie i edukację syna.

DSC_7469DSC_7481

DSC_7510DSC_7517

DSC_7518DSC_7520

DSC_7525


Ostatnie wpisy

Archiwa