Dyżury nauczycieli dla rodziców – w czasie wywiadówek i konsultacji.