Debata “Bezpieczna szkoła”

17 lutego 2013

P1060792

Zobacz więcej zdjęć…

Sprawozdanie

W lutym 2013 r. w ZS w Kórniku w ramach programu „Bezpieczna szkoła” odbyła       się debata podsumowująca nt. „Państwo ,prawo, społeczeństwo, obywatel”. Celem tej debaty było rozumienie wymienionych pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. W czasie dyskusji rozważano następujące kwestie:

· Czym jest państwo?

· W jakim państwie żyjesz?

· Kto i co tworzy państwo?

· Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „państwo”?

· Kto jest najważniejszy w państwie? Dlaczego?

· Czym jest prawo?

· Co to znaczy „mieć prawo do czegoś”?

· Wymień sytuacje życia codziennego, w jakich masz kontakt z prawem?

· Kto i co tworzy/stanowi prawo?

· Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „prawo”?

· Kim jest obywatel?

· Co to znaczy „być obywatelem”?

· Czy każdy może być obywatelem?

· Jakie słowa/określenia kojarzą Ci się ze słowem „obywatel”?

· Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywatela?

· Czym jest społeczeństwo? Kto i co je tworzy?

· Co to znaczy „być członkiem społeczeństwa”?

· Czy każdy może zostać członkiem społeczeństwa?

· Kto jest najważniejszy w społeczeństwie? Dlaczego?

W czasie debaty wykorzystano metodę tzw. „burzy mózgów”, oraz elementy oceny kształtującej min. nacobezu, pytania kluczowe, zadania na dobry początek, samoocenę i ocenę koleżeńską, które miały za zadanie zaktywizować uczniów i umożliwić im swobodne wypowiedzi Uczniowie brali czynny udział w dyskusji i okazali duże zainteresowanie tematem. Uczestnicy debaty zostali podzieleni na grupy: grupa I składająca się z uczniów klas I LO w składzie: Justyna Barczak, Wiktoria Gromada, Aleksander Hankowski, Szymon Kantalski, Ada Przybył, Tomasz Zięty, grupa II składająca się z uczniów klas II LO w składzie: Zuzanna Zięta, Wanda Woźniak, Jakub Wojciechowski, Patryk Grabowski, Luiza Szymczak, Jonasz Kozłowski, grupa III składająca się z uczniów klas III LO w składzie: Marta Matyjewicz, Joanna Kucharska, Łukasz Jurga oraz grupa IV składająca się z uczniów TL w składzie: Bartosz Baran, Dominik Podeszwa, Sebastian Grząślewicz, Paweł Połukard, Marcin Kozak, Szymon Krzyżański. Nasze spotkanie zostało podzielone na następujące etapy: etap I , na którym został omówiony cel spotkania oraz lista spraw do załatwienia (nacobezu czyli na prowadzący będzie zwracał uwagę) zostały również podane pytania kluczowe , na które uczniowie mieli odpowiedzieć w czasie podsumowania debaty, etap II podział na grupy i rozdanie zadań (grupa I zajmowała się sprawami związanymi z definicją państwa, grupa II odpowiedzialna była za zagadnienia związane z prawem, grupa III scharakteryzowała problematykę związaną z pojęciem społeczeństwo natomiast grupa IV przedstawiła treści dotyczące problematyki obywatel, cnoty obywatelskie, etap III to praca w grupach oraz prezentacja wyników swojej pracy na forum, ostatni etap to debata na temat: „ Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa” oraz „ W jaki sposób wpływasz na kształt państwa i społeczeństwa, w którym żyjesz”. W w/w zajęciach i debacie wzięły udział reprezentacje wszystkich klas ZS w Kórniku poza klasą IIIb (szkoda). Uczniowie wykazali się dobrą znajomością tematu, i chętnie uczestniczyli w dyskusji podając trafne argumenty i udzielając satysfakcjonujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Dziękuje wszystkim obecnym za aktywny udział

Robert Steinitz


Ostatnie wpisy

Archiwa