Bardzo dobre wyniki egzaminów w roku 2016/2017

16 października 2017

Mamy powód do radości, ponieważ wszyscy tegoroczni uczniowie, którzy przystąpili do matury  zdali egzamin. Zdawalność egzaminu w naszej szkole po raz kolejny wynosi 100%, podczas gdy średnia w kraju wynosi 78,5%.
Możemy się  pochwalić dobrymi wynikami  z większości przedmiotów. Najlepiej maturzyści wypadli z języka angielskiego, gdzie średni wynik  ZS w Kórniku zdecydowanie o 8% przekroczył średnią województwa i kraju! Z kolei z matematyki średni wynik licealistów to 61,81 % . Jest to wynik wyższy od średniej województwa -57% i kraju -60 %. Uczniowie technikum dobrze poradzili sobie z językiem niemieckim. Uzyskali 60%, gdzie  średnia kraju to 56 %, a województwa 57%. Równie pomyślnie zdali maturę z języka polskiego, osiągając rezultat wyższy od średniej kraju i województwa.

Technicy logistycy zdawali również egzamin zawodowy w trzech kwalifikacjach: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, A.31. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania oraz A.32. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Rezultaty okazały się znakomite. W sesji zimowej bardzo dobrze wypadła kwalifikacja A.32, gdzie zdawalność 81%  jest prawie o 10% wyższa od średniego wyniku województwa wielkopolskiego. W sesji letniej przeprowadzono egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie A.30 oraz A.31. Osoby, które  zdały – osiągnęły imponujące wyniki! Średnia z części pisemnej A.30 to 75 %, części praktycznej 92,1 %. Natomiast wynik części pisemnej kwalifikacji A.31. wynosi 89,5%, a części praktycznej 90,6 %.

Trzeba zaznaczyć, iż zdanie egzaminu zawodowego jest znacznie trudniejsze niż zdanie matury, ponieważ z części pisemnej trzeba uzyskać minimum 50% a z części praktycznej aż 75% aby zaliczyć egzamin.

Gratulujemy!


Ostatnie wpisy

Archiwa