97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

13 listopada 2015

 

    Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, uczennice kl. I a i III c  zaprezentowały program artystyczny upamiętniający odzyskanie przez Polskę wolności po 123 latach niewoli.  Poezja i pieśni  patriotyczne, jak co roku, budują w naszych uczniach poczucie wspólnoty narodowej. Różne koncepcje Ojczyzny przedstawione w wierszach Różewicza i Wojtyły ukazały Polskę jako nasze wspólne dobro. Polskę, o silnej tożsamości narodowej. Uwieńczeniem przedstawienia, po którym odbył się jeszcze konkurs wiedzy historycznej, było przesłanie do współczesnych, wyrażone wierszem J. Tuwima z tomu “Kwiaty polskie”:

 

 “Chmury nad nami rozpal w łunę,

Uderz nam w serca złotym dzwonem,

Otwórz nam Polskę, jak piorunem

Otwierasz niebo zachmurzone.

Daj nam uprzątnąć dom ojczysty

Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych

Jak z grzechów naszych, win przeklętych.

Niech będzie biedny, ale czysty

Nasz dom z cmentarza podźwignięty.

(…)

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,

Mocnych w mądrości i dobroci.

(…)

Bankierstwo rozpędź – i spraw, Panie,

By pieniądz w pieniądz nie porastał.

Pysznych pokora niech uzbroi,

Pokornym gniewnej dumy przydaj,

Poucz nas, że pod słońcem Twoim

“Nie mas Greczyna ani Żyda”.

Puszącym się, nadymającym

Strąć z głowy ich koronę głupią,

A warczącemu wielkorządcy

Na biurku postaw czaszkę trupią.

(…)

Przywróć nam chleb z polskiego pola,

Przywróć nam trumny z polskiej sosny.

Lecz nade wszystko – słowom naszym,

Zmienionym chytrze przez krętaczy,

Jedyność przywróć i prawdziwość:

Niech prawo zawsze prawo znaczy,

A sprawiedliwość – sprawiedliwość.

Niech więcej Twego brzmi imienia

W uczynkach ludzi niż w ich pieśni…”

 

zd


Ostatnie wpisy

Archiwa